Konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaisu vapaaehtoistoiminnassa

Yhteisöt, joissa toiminnassa on mukana vapaaehtoisia, ovat erityisen alttiita konflikteille. Vapaaehtoiset eivät useinkaan ole kyseisen alan koulutettuja asiantuntijoita, joten tulkinnat eri ohjeistuksista ja tavoitteista saattavat olla hyvinkin erilaisia. Lisäksi kyse on usein vapaaehtoisille tai heidän lapsilleen rakkaasta harrastuksesta, johon suhtaudutaan intohimoisesti ja tunteella. Tällöin esimerkiksi erimielisyydet toimintatavoissa koetaan helposti henkilökohtaisina konflikteina.

Leena Saarela kertoo:
Olen aktiivisesti tutkinut vapaaehtoistoiminnan kehittämistä niin, että ristiriitoja voitaisiin ennaltaehkäistä ja tarvittaessa ratkaista tehokkaasti. Pienilläkin toimenpiteillä vapaaehtoiset saadaan jaksamaan tehtävässään paremmin, jolloin myös muu jäsenistö viihtyy paremmin.

Keväällä 2016 aloitin Suomen Palloliiton kanssa yhteisprojektin, jossa selvitin heille urheiluseurojen vapaaehtoisten ongelmaksi huomaamia kohtia ja etsin näille ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja ratkaisumalleja. Katso pdf ->Projekti Suomen Palloliitolle, luettavissa myös Palloliiton sivuilla.

Projektin jatko-osassa selvitimme, miten sovittelevia menetelmiä sekä sovitteluprosessia voi käytännössä viedä osaksi urheiluseuratoimintaa. Tähän vaiheeseen projektia sain mukaani kokeneen sovittelukouluttajan, sovittelija Jonna Linnanahteen. Suunnittelimme koulutuspäivät, joissa liiton toimihenkilöiden kanssa yhteistyössä etsittiin toimintamalleja, joilla esim. valmentajat ja joukkueenjohtajat saavat työkalupakkiinsa sopivat restoratiiviset menetelmät. Palautteen perusteella koulutusta ja toimintamalleja kehitetään edelleen Palloliitolle ja sen seuroille sopivaan suuntaan, jotta sovitteleva toimintatapa tulee osaksi jokapäiväistä toimintaa kentällä.

Kiinnostaako vastaava kehityspaketti omaa yhteisöäsi?

Ota yhteyttä, jotta selvitämme miten asiassa kannattaisi teillä edetä.
Leena Saarela, 0400-722 502,  leena.saarela (at) sovittelumestarit.fi.

Menemme usein mukaan harrastuksiin, koska yhdessä tekeminen on hauskaa! Ainakin sen pitäisi olla..