Tietosuoja

Alta löydät virallisen rekisteriselosteemme. Lyhyesti kerromme siinä, että tietosi ovat turvassa emmekä luovuta tietojasi ulkopuolisille ilman lupaasi. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti lain asettamissa puitteissa.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 30.1.2017

REKISTERINPITÄJÄ
Sovittelumestarit. Y-2809944-4.
Mannerheimintie 61 A 9.  00250 Helsinki.
Vastuuhenkilö: Leena Saarela. kysy (at) sovittelumestarit.fi. 0400 722 502.

REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, laskutus sekä arkistointi. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää mielipidetutkimuksiin, suoramarkkinointiin tai sähköiseen mainontaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti osoitteeseen kysy (at) sovittelumestarit.fi (henkilötietolain 30 §).  Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  1. Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi / yrityksen + yrityksen yhteyshenkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  2. Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot
  3. Asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
  4. Lupatiedot ja kiellot, kuten asiakkaan ilmoittamat markkinoinninestotiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja luotettavista julkisista lähteistä.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä kirjallisesti osoitteesta kysy (at) sovittelumestarit.fi.

TIETOJEN KORJAUS
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti.

TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. Lisäksi vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen kysy (at) sovittelumestarit.fi.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle muuten kuin lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.