Sovittelijan valinta


Työyhteisösovittelijaksi on vuodesta 2012 alkaen kouluttautunut arviolta 600 henkilöä. Heistä noin 5 % työskentelee päätoimisesti, valtaosa sovittelee riitoja muun työnsä ohella. Miten valitset heidän joukostaan omaan konfliktiinne sopivan?

Koulutus tai kokemuksen määrä ei kerro suoraan onnistuuko sovittelija tehtävässään. Jotkut ovat luontaisia sovittelijoita ensimmäisestä harjoituksesta alkaen, ja toisaalta joissain tilanteissa ei kokeneinkaan seniorisovittelija onnistu auttamaan sovinnon löytämisessä. Tärkeintä on, että sovittelija tuntuu oman yrityksesi tarpeisiin sopivalta alkukeskustelujenne perusteella.

Sovittelumestarit-takuu

Sovittelijamme ovat itsenäisiä toimijoita, jotka vastaavat kukin omista sopimuksistaan. Vaikka emme pysty varmistamaan jokaisen sovittelijamme sopivuutta juuri omaan tarpeeseenne, pyrimme varmistamaan sovittelijoiden ammattitaidon. Jokainen sovittelumestari on

  • todistanut vähintään vuoden kestäneet alan opiskelunsa.
  • sitoutunut pyydettäessä esittämään suosittelut.
  • sitoutunut sovittelun eettisiin arvoihin, kts. alla.
  • sitoutunut jatkuvaan kehittymiseen sovittelijana.
    • Jatkuva kehittyminen edellyttää alan aktiivista seuraamista. Tämä voi sisältää erilaisia työyhteisösovittelun tapahtumia, luentoja, seminaareja ja koulutuksia, myös netin kautta, jossa ovat tavoitettavissa myös kansainväliset sovitteluyhteisöt.

Otamme mielellämme vastaan sekä positiivista että kriittistä palautetta. Kaikki palaute käydään läpi asianosaisen sovittelijan kanssa.

Työyhteisösovittelijan eettiset periaatteet

Sovittelijan tärkeimpiä eettisiä arvoja ovat puolueettomuus, tasapuolisuus ja luotettavuus. Sovittelija ohjaa sovitteluprosessia vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti restoratiivisessa hengessä. Sovittelijan tehtävä ei ole määrittää, onko joku sovittelun osapuoli oikeassa tai väärässä. Sovittelija kuuntelee osapuolia puolueettomasti ja antaa heille tasapuolisesti mahdollisuuden esittää näkemyksensä.  Sovittelija toimii luottamuksellisesti ja noudattaa salassapitovelvollisuutta. Hän ei tuo yksityiskeskusteluissa läpikäytyjä asioita esille missään muussa vaiheessa sovittelua. Koko sovitteluprosessi sellaisenaan on täysin luottamuksellinen, ellei erikseen ole sovittu esimerkiksi tutkimuskäyttöön tulevasta nimettömänä esitettävästä materiaalista.

LUE LISÄÄ:
-> Sovitteluprosessi
-> Sovittelun tarve
-> Löydä sovittelija