Sopua yhteisöön sovittelun avulla

Toraa työpaikalla? Jännitteitä johtoryhmässä? Haastavia kohtaamisia harrastuksen parissa?
Kun homma on mennyt pahasti solmuun, anna meidän auttaa!

Tarjoamaamme sovitteluapua ja koulutusta ovat hyödyntäneet mm.

 • erilaiset työyhteisöt
 • yhdistykset ja harrastajaryhmät
 • kunnalliset ja valtiolliset toimitahot
 • esimiehet, puheenjohtajat, valmentajat, luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut
 • monet muut hyvää yhteistyötä arvostavat

Sivuillamme kerromme

 • mitä sovittelu oikeastaan tarkoittaa
 • olisiko sovittelusta apua juuri sinulle ja yhteisöllesi
 • mitä muuta hyötyä sovittelevista toimintamalleista voisi olla mm. ennaltaehkäisevän koulutuksen kautta

Muutamia perusteita sovittelulle työnantajan näkökulmasta

 • Taloudellinen hyöty: Yhden henkilön sairauspoissaolo maksaa keskimäärin 350 €/päivä, asiantuntijaorganisaatioissa jopa 1000 €/päivä (EK 2017)
 • Työskentelyn tehokkuus: Puutteellisen johtamisen ja puutteellisen työhyvinvoinnin takia menetetään noin 20 % työn tuottavuudesta (Työterveyslaitos, Ahonen 2016)
 • Oppiminen: Henkilöstö oppii käsittelemään ristiriitoja oma-aloitteisesti -> esimiesten työaika säästyy / Esimiesten konfliktinkäsittelytaidot paranevat -> helpottaa varhaista puuttumista
 • Työnantajan maine: Hyvä ilmapiiri houkuttelee parhaat tekijät pysymään talossa, uusia on helppo rekrytoida
 • Työturvallisuuslaki: Työnantaja pystyy osoittamaan sovittelun kautta pyrkineensä toteuttamaan laissa asetettuja velvoitteita (8 §)

Ota rohkeasti yhteyttä.
Jutellaan ja mietitään, mitä voimme saada aikaan yhdessä.

LUE LISÄÄ:
⇒ Sovitteluprosessi
⇒ Sovittelun tarve 
⇒ Sovittelukoulutus