Leena Saarela

Työyhteisösovittelija, kouluttaja, yrittäjä

Puh. 0400722502, leena.saarela (at) sovittelumestarit.fi.
Voit tutustua minuun myös LinkedIn-profiilissani.

Vuosien kokemukseni niin toimitusjohtajana, esimiehenä kuin vapaaehtoisena toimihenkilönä eri yhteisöissä on avannut erinomaisen ikkunan havainnoida sekä omaa että muiden käyttäytymistä konflikteissa. Kun konfliktien juridiikkaan perehtyessä aikoinaan törmäsin sovitteluun, huomasin lopultakin löytäneeni kaikkia osapuolia arvostavan tavan toimia näissä tilanteissa. Perustin Sovittelumestarit vuonna 2017 levittääkseni sovittelun tietotaitoa laajemmallekin yleisölle. Lue haastattelu uranvaihdostani.

Alan koulutus: Työyhteisösovittelun erityisosaaja (HY+, Helsingin yliopisto, 30 op).

Nykyään sovittelen yhteisökonflikteja, luennoin teemasta sekä koulutan sovittelumetodeja niin avoimissa kuin tilauksesta räätälöidyissä koulutuksissamme. Mentoroin organisaatioita myös niiden oman sisäisen sovittelutoiminnan käynnistämisessä ja ylläpidossa. Olen toiminut myös kouluttajana VERSO-ohjelmassa (vertaissovittelu kouluissa) sekä hallituksen jäsenenä Suomen Sovittelufoorumissa (2018-2020).

Ellet löydä apua Sovittelumestareiden ja sen yhteistyökumppaneiden kautta, luultavasti osaan ohjata sinut eteenpäin sovittelukentällä. Mikäli yhteisösi kaipaa laajempaakin tukea toiminnan ja organisaation kehittämisessä, apujoukoiksi löytyy vahva ammattilaisverkostoni Profiantissa.

Työskenteletkö vapaaehtoisten kanssa? Miten sovittelumetodeja voisi siinä hyödyntää? Tätä olen tutkinut mm. yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa teemalla Konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaisu urheiluseuroissa. Lue lisää.

”Leena Saarelaa voin varauksetta suositella niin sovittelijaksi kuin sovittelijakouluttajaksikin. Hänellä on paitsi työn vaatima muodollinen pätevyys HY+:n ohjelman läpi käyneenä mutta myös hyvän sovittelijan tärkeimmät avut: kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella, empatiaa ja sydämen viisautta. Leena on lähestyttävä ja lämmin, rakentava ja rauhallinen, ja mahdollistaa esimerkillään rakentavan keskustelun ja sovun löytymisen.” – Pia Lappalainen, TkT, FM

Lue lisää palautteita.

Ota yhteyttä: 0400722502, leena.saarela (at) sovittelumestarit.fi.