Leena Saarela

Työyhteisösovittelija, kouluttaja, yrityksen omistaja

Medling även på svenska, vänligen ta kontakt för mer information.

Paikkakunta: Helsinki, Kouvola (työskentelyalueena koko Suomi)

Yhteystiedot: 0400722502, leena.saarela (at) sovittelumestarit.fi, linkedin.com/in/leena-saarela/

Vuosien kokemukseni niin toimitusjohtajana, esimiehenä, alaisena kuin vapaaehtoisena toimihenkilönä eri yhteisöissä on avannut erinomaisen ikkunan havainnoida sekä omaa että muiden käyttäytymistä konflikteissa. Kun konfliktien juridiikkaan perehtyessä aikoinaan törmäsin sovitteluun, huomasin lopultakin löytäneeni kaikkia osapuolia arvostavan tavan toimia näissä tilanteissa. Perustin Sovittelumestarit levittääkseni sovittelun tietotaitoa laajemmallekin yleisölle. Lue haastattelu uranvaihdostani.

Nykyään sovittelen yhteisökonflikteja, luennoin teemasta sekä koulutan sovittelumetodeja niin meidän avoimissa kuin tilauksesta räätälöidyissä koulutuksissamme. Mentoroin organisaatioita myös niiden oman sisäisen sovittelutoiminnan käynnistämisessä ja ylläpidossa. Olen toiminut kouluttajana myös VERSO-ohjelmassa (vertaissovittelu kouluissa) ja olen Suomen Sovittelufoorumin (SSF) hallituksen jäsen (2018-).

Miten saada vapaaehtoiset jaksamaan tehtävässään sovittelumetodeja hyödyntäen? Tätä olen tutkinut mm. yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa teemalla Konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaisu urheiluseuroissa. Lue lisää ->

Alan koulutus: Työyhteisösovittelun erityisosaajan yksivuotinen koulutuskokonaisuus (HY+, Helsingin yliopiston täydennyskoulutus, 30 op).

Suosittelut: 

Työyhteisösovittelun peruskurssilla oli sekä hauskaa, että hyödyllistä ja aineksia omaan arkityöhön tarttui paljon matkaan. Intensiivinen koulutus, mutta ehdottomasti kannatti osallistua.” Elina Anttonen, seurakehittäjä, Suomen Salibandyliitto ry. (Avoin koulutus 2 pv)

Leenalla on hieno tyyli luennoida sovittelusta ja saada koulutetut toimimaan oppien mukaan. Hän osaa soveltaa sovittelun taitojaan myös harjoitustilanteissa osallistujien kantojen kuuntelemisena kantaa ottamatta. Leena on asiantunteva, innostava ja ystävällinen, mutta tarpeen tullen oivia kielikuvia käyttävä sovittelija ja vuorovaikuttaja. Hän on toteuttanut menestyksellisesti useita koulutuksiamme.” – Aila Peippo-Pasuri, asiantuntija, Aktiivi-Instituutti. (Koulutukset 1,5 h – 3 pv)

”Olen erittäin tyytyväinen, että päätin tilata koulutuksen. Käytännönläheistä ja konkreettista, uusia näkökulmia avaavaa. Leena sai ryhmämme hyvin innostumaan harjoituksiin ja keskusteluun vaikeista teemoista.” – Mikko Säteri, toiminnanjohtaja, Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry. (Koulutus 1 pv)

Sovittelumestarit vastasi räätälöitävään koulutustarpeeseemme joustavasti ja nopeasti. Kokosimme yhdessä tärkeimmät osa-alueet ja toivotut hyödyt sovittelukoulutuksesta, mitkä toteutuivat koulutuspäivinä osallistujien mielestä hyvin. Saimme konkreettisista caseista uusia työkaluja sekä HR:n että työsuojelun tehtävien haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin. Juuri konkreettisten toimintamallien saaminen toteutui meistä erityisen hyvin. Koulutuspäivissä oli lisäksi hauska ilmapiiri, mikä loi meille yhteishenkeä. Kouluttajana Leena osaa kuunnella ja antaa tilaa mutta myös patistaa heittäytymään juuri sopivalla tavalla.” – Elina Antikainen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). (Koulutus 2 pv)

”Leena Saarelaa voin varauksetta suositella niin sovittelijaksi kuin sovittelijakouluttajaksikin. Hänellä on paitsi työn vaatima muodollinen pätevyys HY+:n ohjelman läpi käyneenä mutta myös hyvän sovittelijan tärkeimmät avut: kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella, empatiaa ja sydämen viisautta. Leena on lähestyttävä ja lämmin, rakentava ja rauhallinen, ja mahdollistaa esimerkillään rakentavan keskustelun ja sovun löytymisen.” – Pia Lappalainen, TkT, FM, HY+ Työyhteisösovittelijakoulutuksen ohjelmajohtaja

Palautteita sovitteluun osallistuneilta:

”Elefantti saatiin poistettua huoneesta eli päästiin puhumaan asioista. Salamyhkäisyys ja sen aiheuttama kollektiivinen ahdistus väheni. Kiitos, tämä edisti montaa asiaa.”

”Kissa nostettiin pöydälle, ilmapiiri puhdistui ja keveni.”

”Sovittelija mahdollisti ristiriidan tasapuolisen käsittelyn. Sovittelija jäi hienosti taustalle ja astui esiin tilanteen niin vaatiessa.”

Ota yhteyttä Leenaan: 0400722502, leena.saarela (at) sovittelumestarit.fi.