Leena Saarela

Työyhteisösovittelija, kouluttaja

Medling även på svenska, vänligen ta kontakt för mer information.

Paikkakunta: Helsinki, Kouvola (työskentelyalueena koko Suomi)

Yhteystiedot: 0400722502, leena.saarela (at) sovittelumestarit.fi, linkedin.com/in/leena-saarela/

Lue Töölöläinen-lehden haastattelu.

Vuosien kokemukseni niin toimitusjohtajana, esimiehenä, alaisena kuin vapaaehtoisena toimihenkilönä eri yhteisöissä on avannut erinomaisen ikkunan havainnoida sekä omaa että muiden käyttäytymistä konfliktiherkissä tilanteissa. Kun konfliktien juridiikkaan perehtyessä aikoinaan törmäsin sovitteluun, huomasin lopultakin löytäneeni kaikkia osapuolia arvostavan tavan toimia näissä tilanteissa. Nykyisin työskentelen tämän perustamani yrityksen kautta täysipäiväisesti yhteisösovittelun ja sovittelukoulutusten parissa. Olen toiminut kouluttajana myös VERSO-ohjelmassa (vertaissovittelu kouluissa) ja olen Suomen Sovittelufoorumin (SSF) hallituksen jäsen.

Suosittelut: ”Leena Saarelaa voin varauksetta suositella niin sovittelijaksi kuin sovittelijakouluttajaksikin. Hänellä on paitsi työn vaatima muodollinen pätevyys HY+:n ohjelman läpi käyneenä mutta myös hyvän sovittelijan tärkeimmät avut: kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella, empatiaa ja sydämen viisautta. Leena on lähestyttävä ja lämmin, rakentava ja rauhallinen, ja mahdollistaa esimerkillään rakentavan keskustelun ja sovun löytymisen.” Pia Lappalainen, TkT, FM, HY+ Työyhteisösovittelijakoulutuksen ohjelmajohtaja, Suomen sovittelufoorumin hallituksen jäsen (2017).

Sovitteluihin osallistuneiden palautteen mukaan olen sovittelijana mm. tilaa antava, eteenpäin vievä, rauhallinen, jämäkkä ja olennaiseen opastava. Koulutuspalautteissa toistuvat lisäksi sanat positiivinen, innostava, asiantunteva.

Alan koulutus Työyhteisösovittelun erityisosaajan noin vuoden kestävä koulutuskokonaisuus (HY+, Helsingin yliopiston täydennyskoulutus, 30 op).

Tehtävissäni eri yhteisöissä olen nähnyt kuinka olennainen osa toiminnan sujuvuutta on hyvä ilmapiiri. Koko yhteisön menestys saattaa kaatua kahden henkilön väliseen konfliktiin, joka laajetessaan repii pohjan kaikelta brändityöltä ja talouspanoksilta. Jos ilmapiiri on ahdistava, yhteisön parhaat tekijät kaikkoavat heti tilaisuuden tullen toisaalle.

Uskon vahvasti, että sovittelua kannattaa hyödyntää yhtenä helpoimmista ratkaisukeinoista lähes kaikkiin konflikteihin. Koulutuksen kautta voi myös ennaltaehkäisevästi parantaa omia sekä yhteisön vuorovaikutustaitoja haastavissa tilanteissa. ”Miksei kukaan ole kertonut tätä aiemmin” on lähes jokaisessa koulutuksessa kuulemani kommentti, aivan kuten sovittelun jälkeen kuulen usein lauseen ”Miksei tätä tehty jo aiemmin”.

Olen panostanut koulutuksiin, joissa harjoittelun kautta saadaan selkeät työkalut vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen mm. esimiestehtävissä. Myös vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on lähellä sydäntäni. Miten saada vapaaehtoiset jaksamaan tehtävässään? Tätä olen tutkinut mm. yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa teemalla Konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaisu urheiluseuroissa. Lue lisää ->

Autan mielelläni pienimpiäkin yhteisöjä löytämään sovinnon sekä sovittelevan kohtaamisen taidon, olethan yhteydessä.

Ota yhteyttä Leenaan: puh. 0400722502, leena.saarela (at) sovittelumestarit.fi.