Olisiko ulkopuolisesta sovittelijasta hyötyä teillä?

Onko työyhteisössäsi jännitteitä tai konflikti, johon epäilet kaivattavan ulkopuolista apua?

Nosta kissa pöydälle. Mikäli tilanne aiheuttaa  jatkuvaa unettomuutta, stressiä tai uupumusta, voi siitä muodostua vakava terveydellinen riski, joka myös vahingoittaa muistia, luovuutta sekä kykyä tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia. Asia kannattaa täten ottaa heti puheeksi yhteisössä tai mikäli tarvetta, esim. työpaikan asiantuntijoiden kanssa henkilöstöhallinnossa, työterveyshuollossa tai vastaavassa. Ongelmat harvoin ratkeavat puhumatta, joten miksi suotta pitkittää asian käsittelyä?

Ulkopuolisen sovittelijan käytöstä työyhteisössä päättää aina työnjohto. Voit ehdottaa asiaa työnjohdolle joko itse tai pyytää esim. työsuojeluvaltuutettua tekemään näin. Konfliktit on hyvä yrittää aina ensin ratkaista työnjohdollisin menetelmin. Voit kysyä meiltä lisäneuvoja, jollet tiedä miten edetä.

Kuulutko työnjohtoon, jonka tulisi päättää ulkopuolisen sovittelijan tarpeesta? Työpaikkasi asiantuntijoiden lisäksi voit konsultoida meitä. Ota yhteyttä! Mietitään yhdessä, olisiko sovittelusta apua.

Ongelman havaitseminen

Usein ongelma yhteisössä kasvaa hiljalleen. Konflikti ja sen aiheuttamat jännitteet tuntuvat vähäisiltä, ja niiden toivotaan menevän ohi ajan kanssa. Yhteisön jäsenet oppivat välttelemään tilanteita, joissa jännite kasvaa. Negatiivinen kierre saattaa kestää vuosia, jolloin ongelmalle ja siitä seuraaville käyttäytymismalleille muututaan osin sokeiksi.

Konfliktin yhdelle osapuolelle tilanne saattaa tuntua huomattavasti vaikeammalta kuin toiselle, joka ei välttämättä edes huomaa olevansa osa konfliktia. Pahoinvoivalle osapuolelle tästä seuraa usein ylimääräisiä poissaoloja, joista puolestaan helposti seuraa takana puhumista ja mustamaalaamista. Suoran puheyhteyden katkettua puolin ja toisin rakennetaan mielikuvia ja oletuksia, käsitetään asioita omaa näkemystä tukevin tavoin.

Ongelmaan puuttuminen

Kuinka paljon jännitteitä ja konflikteja pitäisi sietää ennen niihin puuttumista? Mitä matalampi kynnys puuttua, mitä aiemmin ongelmaan puututaan, sitä vähemmällä yleensä selvitään. Usein riittäisi, että ongelmat keskustellaan heti läpi asianosaisten kesken, tarvittaessa esihenkilön johdolla. Kun konflikti pitkittyy, se yleensä monimutkaistuu.

Kumpi teillä hoidetaan ensin?

Myös laki velvoittaa huolehtimaan työpaikan ilmapiiristä

Työnantajan velvollisuus
Työturvallisuuslaissa työnantaja velvoitetaan puuttumaan tietoonsa tulleeseen terveyttä vaarantavaan asiaan, kuten esim. työpaikkakiusaamiseen, heti. Myös työsopimuslaki viittaa työnantajan velvollisuuteen huolehtia työntekijän työturvallisuudesta.

Työntekijän velvollisuus
Yhteisön jäsenillä on samoin vastuu puuttua havaitsemaansa ongelmatilanteeseen. Työturvallisuuslain (18 § Työntekijän yleiset velvollisuudet) mukaan työntekijän on käytettävissään olevin keinoin huolehdittava niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Velvollisuus toimia
Työturvallisuuslain pykäliin sisältyy aktiivinen toimimisvelvollisuus, joka velvoittaa ilmoittamaan havaituista työturvallisuutta vaarantavista tekijöistä. Aivan kuten työntekijä huomatessaan vaaraa aiheuttavan viallisen koneen, on velvoitettu ilmoittamaan siitä välittömästi, ovat ihmisen henkiseen terveyteen vaikuttavat konfliktit vaaratilanteita, joihin tulee reagoida.

Velvollisuus osallistua
Mikäli työnantaja on ottanut työturvallisuutta vaarantavan ongelmatilanteen ratkaisemiseksi käyttöön työyhteisösovittelun, on tilanteessa jollain tavalla osallisina olevilla työntekijöillä ja esihenkilöillä lain mukainen velvollisuus osallistua sovitteluun tilanteen ratkaisemiseksi.

Työturvallisuusoikeus-teos (2018, Edita) sisältää muun ohessa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen ja FT, YTM Timo Pehrmanin laajan artikkelin työyhteisösovittelun juridisesta puolesta. Lue tästä yhteenvetomme artikkelin tärkeimmistä kohdista.

Voit kysyä lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön sovittelusta yhteydenottolomakkeemme kautta. Hinnoittelutietoja löydät hinnastostamme.

LUE LISÄÄ:
⇒ Sovitteluprosessi
⇒ Sovittelukoulutus

Sovittelumestarit.fi käyttää evästeitä sivuston tilastotietojen mittaamiseen ja liikenteen analysoimiseen. Tietojen avulla voimme päätellä mm. millainen sisältö kiinnostaa kävijöitä eniten. Näin voimme räätälöidä palveluitamme sekä sivuston artikkeleita vastaamaan paremmin kävijöiden todennäköisiä kiinnostuksenkohteita. Hyväksymällä evästeet annat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Tietosuojaseloste

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close