Restorativ medling på arbetsplatskonflikter

Med hjälp av medling hanterar man konflikter konstruktivt och samtidigt främjar en robust samarbetskultur på en arbetsplats.

Medlingen bygger på att en opartisk person, medlare, bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Medlaren är expert på hur man kommunicerar för att lösa problem, samtidigt som konfliktparterna själva är de som är experter på sin konflikt, och det är också de som skall lösa problem.

Har du problem som du tror kan lösas med hjälp av en medlare? Prata först med din chef/arbetsgivaren. Det är alltid arbetsgivarens representant som kontaktar medlaren.

Medlingsproceduren

 1. Inledning 1-2 timmar Medlaren beskriver kortfattat vad medlingen är och vad medlarrollen innebär.
 2. Enskilda samtal 1-2 timmar/person Ett enskilt samtal mellan medlaren och varje konfliktparten för sig.
 3. Parsamtal 2 timmar/par Det kan behövas extra samtal mellan några parten av konflikten.
 4. Medlingssamtalet tillsammans 4-7 timmar Man först låter parterna var för sig berätta sin version, sen diskuterar man möjliga frågetecken och först när detta gjorts börjar man ge sig in i problemlösning.
 5. Överenskommelse En skriftlig överenskommelse är ett bra sätt att pröva att man verkligen är ense om vad man kommit fram till. Överenskommelsen ska vara realistisk och så specifik som möjligt för att leda till en hållbar lösning.
 6. Meddelande Medlaren har redan i början kommit överens med arbetsgivaren, till vem meddelar man av resultat av medling. Om man vill meddela av innehållet av överenskommelsen, bestämmer man mellan parten i proceduren.
 7. Uppföljningsmöte 2-4 timmar Man följer up resultaten i ett möte om 2-3 månader.

Medlarens offert innehåller noggrannare timmar efter att ha fått mer information av fallet.

Medlaren

 • Medlarens viktigaste funktion är att skapa goda förutsättningar för konstruktiv kommunikation mellan parterna.
 • Medlaren styr proceduren på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagen.
 • Medlaren ser till att samtalet bygger på att parterna är likaberättigade.
 • Medlaren får inte ha några egna intressen att försvara i konflikten.
 • Medlarens roll är inte att avgöra om någon har rätt eller fel.
 • Medlaren måste vara en person som konfliktparterna har eller kan utveckla förtroende för.
 • Medlaren behandlar känslig information på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär t.ex. att innehållet i medlingssamtalen är konfidentiellt, såvida inte särskilt avtalats , till exempel, på den framtida användningen som anonyma forskningsmaterial.

Vill du lära mer, vänligen kontakta Leena Saarela.

 

Sovittelumestarit.fi käyttää evästeitä sivuston tilastotietojen mittaamiseen ja liikenteen analysoimiseen. Tietojen avulla voimme päätellä mm. millainen sisältö kiinnostaa kävijöitä eniten. Näin voimme räätälöidä palveluitamme sekä sivuston artikkeleita vastaamaan paremmin kävijöiden todennäköisiä kiinnostuksenkohteita. Hyväksymällä evästeet annat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Tietosuojaseloste

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close