Lukemista työyhteisön ilmapiirin parantajille

Naiset rauhanrakentajina

Naiset kriisejä hallitsemassa – Päätöslauselman 1325 kaksi vuosikymmentä esittelee suomalaisia naisia, jotka ovat ansioituneet kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan parissa. Anne Mäki-Rahkolan toimittaman teoksen on tuottanut Laajan turvallisuuden verkosto WISE sisäministeriön alaisen Kriisinhallintakeskus CMC Finlandin tuella. Lue verkossa.

Aiheeseen liittyen ensimmäinen Helena Ranta Forum toteutuu 31.8.2020 Hanasaaressa. Ilmoittautudu nyt tai seuraa verkossa.

Tunnista tunneilmastonne

Miten tunteet ja tarpeet huomioiden vaikutetaan työpaikan hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Johda tunneilmastoa – Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali (Alma Talent, 2020) antaa esimiehille esimerkkien kautta suoria malleja tunnistaa ja toimia tilannetta parantavin keinoin. Kirjoittajina Heikki Kankaanpää, Ira Leppänen ja Jarkko Rantanen.

Olenko hyvä työkaveri?

Työkaveruuden ydinarvoiksi luetaan valoisuus, inhimillisyys, luottamus ja rohkeus. Turun kauppakorkeakoulun hanke tutki työkaveruutta suomalaisessa työelämässä. Miten itse voit vahvistaa omaa osaamistasi ja sitä kautta tukea yhteisösi hyvinvointia ja tuloksellisuutta? Lue vinkit hankkeen loppuraportista verkossa.

Opas vapaaehtoissovittelijoille

THL:n julkaisemassa verkkojulkaisussa Sovinnon mahdollistajat vaativassa vapaaehtoistyössä : Vapaaehtoissovittelijoiden kokonaisohjelma avataan vapaaehtoisena sovittelijana toimimisen periaatteita ja kriteerejä, oikeuksia ja velvollisuuksia kattavasti. Hyviä tiedostaa muidenkin alojen sovittelijoille.

Kesäksi on hyvä muistaa myös THL:n sovittelutoimistojen tarjoama ilmainen sovitteluapu eri puolilla Suomea, oli kyse sitten koiran ulkoiluttamiseen, lapsen valmentajan käytökseen tai mökkinaapurin kanssa syntyneeseen kiistaan liittyvästä konfliktista – aina kannattaa kysyä, voisivatko he auttaa.

Solmut auki

Jos kaipaat apua työyhteisösi solmujen avaamiseen, tai haluat varata koulutuksen tai sovitteluprosessin aloituksen lomien jälkeisille viikoille, ole rohkeasti yhteydessä kesälläkin. Katsotaan, mitä saisimme yhdessä aikaan.

Leena Saarela | puh. 0400722502